Membran Markaları

Membran markaları arasında Sarpet membran ürünleri, son 5 yıl içerisinde giderek artan bir ivme ile talep edilmektedir

Membran Nedir?

Mebran, yalıtım uygulamalarında kullanılan ve yalıtımın özünü oluşturan bir malzemedir. Bilindiği gibi günümüzde bina ve konutların yalıtımları oldukça büyük önem taşıyan bir konudur.